Protocol verantwoord sporten bij LIJFSTIJL Centrum Hoofddorp

Protocol verantwoord sporten LIJFSTIJL Centrum Hoofddorp

LIJFSTIJL Centrum Hoofddorp heeft de volgende maatregelen genomen:

 

Voor de sporter:
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Kom alleen op afspraak of met reservering.
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
4. Vermijd het openbaar vervoer.
5. Kom niet eerder dan afgesproken starttijd naar Sportcomplex Koning Willem Alexander.
6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Lichte hoest
• Verhoging (vanaf 38 graden)
7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.
8. Schud geen handen.
9. Neem een eigen handdoek mee.
10. Neem een eigen gevulde bidon/waterfles mee.
11. Vol altijd de aanwijzingen van het personeel op.
12. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.
13. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
14. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie desinfecteer je de handen met het aanwezige desinfectie middel.
15. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

Voor de medewerkers:
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Schud geen handen.
3. Vermijd het openbaar vervoer.
4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
5. Was je handen minimaal 6 keer per dag, minimaal 20 seconden. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met
openbaar vervoer, na het schoonmaken.
6. Houd spullen, materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon. Bij voorkeur desinfecteren.
7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Lichte hoest
• Verhoging (vanaf 38 graden)
8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.
9. Schud geen handen.